VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRAS – neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, muzikos, teatro, cirko) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslo, technologijų) žinias ir įgūdžius.

logo

Apie mus

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra ilgametis, tarptautinių, respublikos bei miesto projektų, renginių organizatorius ir dalyvis. Kūrybiniai kolektyvai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, ugdymo įstaigomis, muzikos, meno bei bendrojo lavinimo mokyklomis, vaikų ir jaunimo klubais, vaikų darželiais, organizuojamos vasaros stovyklos.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos narys.

1991 m. vasario 6 d., reorganizavus Spalio rajono pionierių ir moksleivių namus ir Vilniaus miesto Spalio rajono tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinatą, buvo įsteigti Naujamiesčio moksleivių namai. Per šį laikotarpį vadovavo: 1991–1994 m. – Virgilijus Litvinas, 1994–2005 m. – Nijolė Stankevičiūtė, nuo 2005 m. iki dabar – Jūratė Sereičikienė. 
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras visuomet laukia savo didelių ir mažų vaikų, siekiančių patirti kūrybos, pažinimo džiaugsmą ir turiningai praleisti laiką. Atvykę pas mus, galėsite pasirinkti norimą veiklą. Ugdymo programų trukmė nuo 1nų, 2-jų, 3-ejų arba 4-erių metų. 

Vizija

Darni, moderni, atvira kaitai formalųjį švietimą papildanti vaikų ir jaunimo meninio ir mokslinio ugdymo institucija, ugdanti atsakingas, kūrybiškas, gebančias integruotis į šiuolaikinį pasaulį asmenybes.

Misija

Teikti moksleiviams pagrindines menų (muzikos, dailės, teatro, choreografijos) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) žinias ir įgūdžius, formuojant ugdymo tęstinumą, kuriant galimybes visapusiškam išsilavinusių asmenybių augimui.

Darbuotojai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracija:
direktorė Jūratė Sereičikienė 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ringelienė
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams / raštinės vedėja Daiva Gudelytė

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinio padalinio,
choreografijos mokyklos „Nuotaika" vedėja-baletmeisterė Olga Tamašauskienė
choreografijos mokyklos „Nuotaika" raštinės vedėja Julija Marazienė

Eil. nr.

Veiklos pavadinimas

Vadovo vardas, pavardė

Kvalifikacija

1.

Ankstyvoji dailė / keramika

Svetlana Baglikova

mokytoja metodininkė

2.

Dailė

Kristina Daniūnaitė

mokytoja

3.

Dailė

Gražina Aleksandra Škikūnaitė

mokytoja

4. Fotografija Aušra Griškonytė-Kavaliauskienė vyresn. mokytoja
5. Dailės istorija / Taikomoji dailė Lina Ringelienė mokytoja

6.

Muzika / dainavimas / vokalinis ansamblis „Spindulėlis“

Jūratė Sereičikienė

mokytoja

7.

Muzika / pianinas

Dalia Lapienienė

vyresn. mokytoja

8.

Muzika / gitara

Aleksandr Liutvinskij

mokytojas

9. Muzika / smuikas Viktorija Žustautienė mokytoja

10.

Netradicinio meno / cirko studija „Šypsena“

Violeta Šeršnevienė

vyresn. mokytoja

11. Netradicinio meno / cirko studija „Šypsena“ Vladas Šeršniovas fizinio parengimo instruktorius
12. Šokio studija „Žiogelis" Natalja Borodina mokytoja

13.

Etninės veiklos studija „Sodžius“

Aira Gurauskaitė

mokytoja

14.

Gamtamokslinis ugdymas. „Jaunųjų medikų akademija"

Algimantas Andrijauskas

mokyt. metodininkas

15.

Anglų kalba

Lada Kolesnikova

vyresn. mokytoja


CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA „NUOTAIKA“

1.

Choreografijos mokykla „Nuotaika”

Olga Tamašauskienė

mokytoja metodininkė

2.

Choreografijos mokykla „Nuotaika"

Julija Marazienė

vyresn. mokytoja

3.

Choreografijos mokykla „Nuotaika"

Vitalija Jakaitytė

mokytoja

4.

Choreografijos mokykla „Nuotaika”

Inga Tamašauskaitė

mokytoja metodininkė

5.

Choreografijos mokykla „Nuotaika“

Živilė Radžiūnienė

vyresn. mokytoja

6.

Choreografijos mokykla „Nuotaika”

Janina Kalinaitė

koncertmeisterė metodininkė

7.

Choreografijos mokykla „Nuotaika”

Teisutis Krapavičius

mokytojas

8. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Rita Liutenko koncertmeisterė metodininkė
9. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Kibildienė vyr. mokytoja
10. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Eglė Gabrėnaitė koncertmeisterė 

Savivaldos institucijos:
Vilniaus moksleivų kūrybos ir mokymo centro taryba;
pedagogų taryba;
mokinių taryba.

Dokumentai

Biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro nuostatai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbo tvarkos taisyklės

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro Etikos kodeksas

Veiklos ataskaitos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklos ataskaita, 2017–2018 mokslo metai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vadovo metų veiklos ataskaita

Viešieji pirkimai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Vilniaus moksleivių kūrybo ir mokymo centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės  

2019 m. viešųjų pirkimų planas

Finansinės ataskaitos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus


Priėmimo į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą ir mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro moksleivių elgesio taisyklės

Karjera

Šiuo metu laisvų vietų nėra.

 

Kontaktai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

 Švitrigailos g. 6, 03222 Vilnius

I-IV 9.00–18.00,  V 9.00–17.00

 +370 5 265 9100 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.