Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre gruodžio 5 d. 17.00 val.
vyks šventinis renginys ,,Sveika, žiemuže!".
Muzikinius kūrinius atliks vokalinio ansamblio, pianino ir dainavimo klasės mokiniai
(mokytojos D. Lapienienė ir J. Sereičikienė).