VMKMC. Dėl įpareigojimo dirbti nuotoliniu būdu

VMKMC darbo organizavimo bei ugdymo veiklos organizavimo tvarka

Įsakymas dėl ipareigojimo dirbti nuotoliniu būdu termino pratęsimo ir ugdymo tvarkos bei plano karantino metu tvirtinimo

VMKMC nuotolinio ugdymo tvarka

Veiksmų planas, nustačius Covid-19

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbo karantinto Covid-19 salygomis planas

Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas. 2020-09-16

Kol šalyje plito pandemija, svarbiausias tikslas – stabdyti Covid-19 viruso plitimą, apsaugoti save ir savo artimuosius bei aplinkinius, maksimaliai mažinant kontaktus, laikantis saugumo reikalavimų (LR Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, Vilnius) Papunkčio pakeitimai: Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627).
Neformalusis vaikų švietimas buvo vykdomas tik nuotoliniu būdu.
Atsižvelgdama į nepalankią epideminę Covid-19 infekcijos situaciją Lietuvos Respublikoje, sveikatos apsaugos ministro teikimą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. lapkričio 4 d. pasiūlymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo lapkričio 7 d. paskelbė visoje Lietuvos teritorijoje karantiną. Vilniaus kūrybos ir mokymo centro ugdymas vyko nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo” nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. neformalus vaikų ugdymas vyko nuotoliniu būdu pagal įprastą Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklų tvarkaraštį..

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 12 d. posėdžio protokolu Nr. 16-213/20(2.6.2.1.-CIV) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” perorganizuotas ugdymo procesas.

Vilniaus kūrybos ir mokymo centras nuo 2020 m. kovo 30 d. iki gegužės 31 d.  organizavo ugdymą nuotoliniu būdu, kuris vyko socialinių medijų pagalba, naudojantis el. paštu, Facebook, Messenger, Viber, Skype, kompiuterinė debesija, Classroom.google.com programėlėmis pasirinktinai, pasitarus su mokinių tėvais.
Stengėmės, kad ugdymas būtų pilnavertis ir tikslinis.