Anglų kalbos užsiėmimų metu įvairaus amžiaus vaikai tobulina mokykloje įgytas žinias. Daugiausia dėmesio skiriama šnekamajai kalbai, vyksta pokalbiai ir diskusijos. Taip pat rašomi rašinėliai įvairiomis temomis, ugdomas moksleivių kūrybiškumas.

Kalba – pagrindinis bendravimo variklis. Mokėdamas ją, gali laisvai bendrauti, skaityti užsienio literatūrą, mokytis ar dirbti svetur.

Moksleiviai aktyviai dalyvauja Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendroje veikloje, šventėse, ekskursijose ir kituose renginiuose.