Naujienos

Atvirų durų dienos

Maloniai kviečiame į atvirų durų dienas ir papildomą priėmimą į veiklas.

1. Dailė. Pradinė programa
(mokytoja G. A. Škikūnaitė)
2019-09-03 15.00–17.00 val.
2019-09-05, 15.00–17.00 val.
2019-09-10, 15.00–17.00 val.
2019-09-12 15.00–17.00 val.

Pradinė dailės programa ir taikomoji dailė

(mokytoja L. Ringelienė)
2019-09-03, 17.00–19.00 val.
2019-09-05, 17.00–19.00 val.
2019-09-10, 15.00–17.00 val.
2019-09-12, 15.00–17.00 val. 

Ankstyvasis dailės ugdymas, keramika
(mokytoja S. Baglikova)
2019-09-04, 15.00–17.00 val.
2019-09-09, 15.00–17.00 val.

Dailė (mokytoja K. Daniūnaitė)
Pradinė programa 2019-09-06, 14.00–16.00 val.
Pagrindinė programa 2019-09-06, 17.00–18.00 val.; 2019-09-09, 14.00–16.00 val.

Fotografija (mokytoja A. Griškonytė-Kavaliauskienė) 2019-09-04, 17.00–18.00 val.; 2019-09-09, 17.00–18.00 val.

Vaizdo operatoriaus studija (mokytoja Urtė Baranauskaitė) 2019-09-04, 14.00–15.30 val.

2. Muzika. Pianinas (mokytoja D. Lapienienė) 2019-09-03, 16.30–18.30 val.; 2019-09-05, 16.30–18.30 val.

Gitara (mokytojas A. Liutvinskij) 2019-09-04, 16.00–18.00 val.; 2019-09-06, 16.00–18.00 val.; 2019-09-11, 16.00–18.00 val.; 2019-09-13, 16.00–18.00 val.

Smuikas (mokytoja V. Gasiūnaitė) 2019-09-06, 16.00–18.00 val.; 2019-09-09, 15.00–18.00 val.

3. Netradicinis menas / cirko studija „Šypsena“ (mokytoja V. Šeršnevienė)
2019-09-04, 16.00–18.00 val.; 2019-09-11, 16.00–18.00 val.

4. Dainavimas (mokytoja J. Sereičikienė) 2019-09-09, 16.00-18.00 val.; 2019-09-12, 16.00-18.00 val.

Ankstyvojo šokio studija „Žiogelis“ (mokytoja N. Borodina) vaikų amžius 3–7 m.
2019-09-09, 18.00–19.00 val.; 2019-09-12, 18.00–19.00 val.

5. Anglų kalba (mokytoja L. Kolesnikova) 2019-09-03, 16.00–18.00 val.; 2019-09-05, 16.00–18.00 val.; 2019-09-10, 16.00–18.00 val.

6. Jaunųjų medikų akademija (mokytojas A. Andrijauskas) 2019-09-05, 16.30–18.00 val.; 2019-09-06, 16.30–18.00 val.
2019-09-12, 16.30–18.00 val.; 
2019-09-13, 16.30–18.00 val.

7. Etninės veiklos studija „Sodžius” (mokytoja A. Gurauskaitė) 2019-09-09, 14.00–16.00 val.