Dailės terapijos programa skirta skatinti ir padėti kūrybišku būdu vaikams ir paaugliams išreikšti emocijas ir jausmus, išmokti su jais susitvarkyti, tinkamai spręsti emocines problemas, taikant dailės terapijos metodus.

Dalyvaudami dailės terapijos užsiėmimuoe vaikai ir paaugliai geba atpažinti ir išreikšti savo jausmus, geriau pažinti save bei kitus, o taikomi dailės terapijos metodai, padeda jiems pasinerti į kūrybinį procesą, patiriant spontanišką kūrybos džiaugsmą, dalintis patirtimi su kitais grupės nariais, ugdyti emocinį intelektą.

Dailės terapijos užsiėmimams skiriamos NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) lėšos – 20 eurų 1 mėnesiui.
NV
Š lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Vilniaus miesto savivaldybėje.
Jei mokinys naudoja NVŠ krepšelį kitoje ugdymo įstaigoje, mokestis už dailės terapijos užsiėmimus – 15 eurų 1 mėnesiui.
.