Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. Ja siekiama supažindinti vaikus su dailės šakomis, jos išraiškos priemonėmis, menininkų kūryba.
Užsiėmimų metu kūrybiniame procese išbandomos įvairios priemonės, lavinama vaizduotė, vaikai mokosi drąsiai reikšti, realizuoti savo mintis ir idėjas. Jie ugdo saviraišką, kūrybinius gebėjimus, stiprina bendravimo įgūdžius.