2019 m. lapkričio 28 d. Stasio Vainiūno namuose vyko Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro organizuotas 2-asis Vilniaus moksleivių fortepijono muzikos festivalis-konkursas „Muzikos pasaulyje“.
Keturiose amžiaus kategorijose dalyvavo mokiniai iš menų studijos „Garsų spalvos”, Suzuki akademijos, Vilniaus Balsių progimnazijos, Nemenčinės muzikos mokyklos ir Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro.

Atlikėjams įteikti diplomai ir skirtos šios nominacijos:
Jauniausias (-a) atlikėja – Lidija Ramanauskaitė (5 m.), Suzuki akademija;
Ryškiausias muzikinis paveikslas – Domicelė Šiaučiūnaitė (3 kl). Nemenčinės muzikos mokykla;
Vikriausi bėglieji piršteliai – Vasarė Lapienytė (4 kl.), Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras;
Už padovanotą jausmingą kūrinį festivalio-konkurso finalui – Saulė Augulytė (8 kl.), Vilniaus Balsių progimnazija.
Dėkojame fortepijono mokytojoms, paruošusioms mokinius festivaliui-konkursui: Vaivai Vanagaitei, Linai Kašauskienei, Danielei Jurkšaitei, Daliai Lapienienei, Jūratei Danielienei, Daliai Šakenytei.
Graži ir prasminga šventė, puoselėjanti fortepijoninės muzikos žanrą!

 

 

 

 

 

2018 m. lapkritį Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre vyko 1-asis fortepijono muzikos festivalis ,,Muzikos pasaulyje“. Jame dalyvavo mokytojos Dalios Lapienienės 1, 2, 3 ir 4 klasės mokiniai. Skambėjo įvairaus žanro kūriniai, buvo atrinkti atlikėjai antrajam festivalio etapui.