Naujienos

Kviečiame dalyvauti konkurse

2023.04.05      

Skelbiame tradicinį konkursą „Velykų margutis“! Kviečiame dalyvauti Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro mokinius, bendruomenės narius, visoje Lietuvoje bei užsienyje gyvenančius įvairaus amžiaus asmenis!
Konkurse išskiriamos trys amžiaus kategorijos:
I grupė – iki 11 m., II grupė – 12–17 m., III grupė – 18+ m.
Visi muzikuojantys, dainuojantys, sportuojantys, šokantys, piešiantys išlaisvinkite vaizduotę! Velykinių margučių nuotraukas prašome siųsti iki balandžio 13 d. el. paštu kuryba@vmkmc.lt
Nurodykite autoriaus vardą, pavardę, amžių, miestą, mokyklą (arba darželį). Nugalėtojams trijose kategorijose (meniškiausias, tautiškiausias, spalvingiausias margutis) skirsime prizus.
.