Naujienos

Mokestis už ugdymą

2023.10.16

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė mokesčio už ugdymą tvarka. Mokestis atliekamas bankiniu pavedimu pagal ugdytiniui priskirtą devynių skaičių mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą mokėjimo kvitą. Mokestis yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo užsiėmimų skaičiaus per mėnesį. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Tėvai (globėjai) užsako ir gauna kvitus į el. paštus prisijungę prie svetainės https://svietimas.vilnius.lt/

50 % nuolaida taikoma kiekvienam vaikui iš daugiavaikės šeimos, jei trys ar daugiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas).