Naujienos

Muzikos šventė

Gruodžio 5-ąją muzikos klasės renginyje ,,Sveika, žiemuže!” skambėjo daug įvairių kūrinių. Juos atliko solistai, vokalinis ansamblis ir jaunieji pianistai. Drąsiai į sceną žengė ir vos trejetą metų turintys dainininkai.
Pirmasis mokslo metų pusmetis greitai prabėgo mokiniams ir jų mokytojoms Jūratei Sereičikienei ir Daliai Lapienienei. Smagu kartu paklausyti, kiek visi išmokome ir kiek pažengėme muzikos keliu.