Moksleiviai supažindinami su pianinu, fortepijonu kaip vienu tobuliausiu muzikos instrumentu, puoselėjančiu prigimtinį vaiko muzikalumą. Patyrę specialistai moko skambinti pianinu įvairių charakterių ir žanrų kūrinėlius, groti individualiai arba ansambliu.
Užsiėmimų metu supažindinama su paprastais muzikiniais būdais ir dinamikos elementais.