Naujienos

Pratęstas nuotolinis ugdymas

2020-12-15. 
Visoje šalyje nuo 2020 m. gruodžio 9 d. griežtinamos karantino sąlygos, todėl išlieka svarbiausias tikslas – stabdyti Covid-19 viruso plitimą, apsaugoti save ir savo artimuosius bei aplinkinius, maksimaliai mažinant kontaktus, laikantis saugumo reikalavimų (LR Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, Vilnius) Papunkčio pakeitimai: Nr. 1245, 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23627).

Nuo š. m. gruodžio 9 d. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu, užsiėmimus mokiniams organizuosime tik nuotoliniu būdu.

Nuo š. m. gruodžio 16 d. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu, todėl užsiėmimus mokiniams ir toliau organizuosime tik nuotoliniu būdu.

Su klientais bei interesantais ir toliau bendrausime  tik nuotoliniu būdu.
..