Naujienos

Konkursas – Velykų margutis

Šios šv. Velykos bus kitokios, bet tikime, kad vaikai su tėveliais išmargins ne vieną kiaušinį ir pasidalins nuotraukomis.
Maloniai kviečiame viso pasaulio vaikus ir bendruomenės narius dalyvauti Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro organizuojamame Velykų margučio konkurse. Dalyvių amžius neribojamas.
Iki 2020 m. balandžio 17 d. atsiųskite išmargintų margučių nuotraukas el. paštu moksleiviu.centras@gmail.com
Nurodykite autoriaus vardą, pavardę, amžių, miestą, mokyklą (arba darželį). Balandžio 20 d. išrinksime meniškiausią, tautiškiausią ir spalvingiausią margutį.
Konkurso nuostatai 2020.