Muzikuojant ansamblyje ugdomi vaikų bendrieji muzikavimo gebėjimai, suteikiantys visapusį muzikinį ugdymą. Vaikai mokosi derinti savo veiksmus su kitų ansamblio dalyvių veiksmais, apibūdinti ir aptarti savo ir kitų ansamblio dalyvių interpretaciją. Tokiu būdu vaikai įgyja muzikavimo ansamblyje patirties, kartu su kitais atlikėjais mokosi kurti bendrą meninį rezultatą.
Muzikos programos mokiniai muzikuoja: vokaliniuose (dainavimo), kameriniuose (fortepijono ir styginių instrumentų) bei styginių instrumentų (smuikininkų, gitaristų) ansambliuose.