Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams: ankstyvojo, mokyklinio amžiaus vaikams bei jaunuoliams. Užsiėmimų metu teatrinių žaidimų pagalba padedama vaikams atsipalaiduoti, atskleisti kūrybinius gebėjimus, iniciatyvas, ugdyti vaizduotę bei puoselėti kiekvieno vaiko individualumą.
Kurdami įvairius personažus individualiai ir grupėse vaikai mokosi koncentruoti dėmesį, stebėti ir analizuoti save, o improvizuodami jiems aktualias socialines ir asmenines situacijas, ieško sprendimų į iškilusias problemas, ugdo kūrybinius gebėjimus, laisvės jausmą ir teatrinę saviraišką.
Šia programa siekiama, kad mokiniai įgytų bendrųjų teatrinių kompetencijų ir gebėtų savarankiškai dalyvauti teatriniame ir kultūriniame gyvenime.