VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRAS – neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, fotografijos, muzikos, teatro, cirko)
ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslo, technologijų)
žinias ir įgūdžius.

 

Apie mus

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra ilgametis, tarptautinių, respublikos bei miesto projektų, renginių organizatorius ir dalyvis. Kūrybiniai kolektyvai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, ugdymo įstaigomis, muzikos, meno bei bendrojo lavinimo mokyklomis, vaikų ir jaunimo klubais, vaikų darželiais, organizuojamos vasaros stovyklos.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos narys.

1991 m. vasario 6 d., reorganizavus Spalio rajono pionierių ir moksleivių namus ir Vilniaus miesto Spalio rajono tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinatą, buvo įsteigti Naujamiesčio moksleivių namai. Per šį laikotarpį vadovavo: 1991–1994 m. – Virgilijus Litvinas, 1994–2005 m. – Nijolė Stankevičiūtė, nuo 2005 m. iki dabar – Jūratė Sereičikienė.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras visuomet laukia savo didelių ir mažų vaikų, siekiančių patirti kūrybos, pažinimo džiaugsmą ir turiningai praleisti laiką. Atvykę pas mus, galėsite pasirinkti norimą veiklą. Ugdymo programų trukmė nuo 1nų, 2-jų, 3-ejų arba 4-erių metų.

Vizija

Darni, moderni, atvira kaitai formalųjį švietimą papildanti vaikų ir jaunimo meninio ir mokslinio ugdymo institucija, ugdanti atsakingas, kūrybiškas, gebančias integruotis į šiuolaikinį pasaulį asmenybes.

Misija

Teikti moksleiviams pagrindines menų (muzikos, dailės, teatro, choreografijos) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) žinias ir įgūdžius, formuojant ugdymo tęstinumą, kuriant galimybes visapusiškam išsilavinusių asmenybių augimui.

Darbuotojai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracija

direktorė Jūratė Sereičikienė, el. p. administracija@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ringelienė, el. p. lina.ringeliene@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams / raštinės administratorė Daiva Gudelytė,
el. p. administracija@vmkmc.lt
administracijos tel. nr. (8 5) 265 9100

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinio padalinys

tel. 8 699 54747, el. p. info@baletasnuotaika.lt
choreografijos mokyklos „Nuotaika” vedėja-baletmeisterė Olga Tamašauskienė,
choreografijos mokyklos „Nuotaika” raštinės administratorė Julija Marazienė

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacija
1. Ankstyvoji dailė. Keramika Svetlana Baglikova mokytoja metodininkė
2. Dailė Kristina Daniūnaitė mokytoja
3. Dailė Gražina Aleksandra Škikūnaitė
mokytoja
4. Fotografija Aušra Griškonytė-Kavaliauskienė vyresn. mokytoja
5. Videomenas
6. Dailės istorija. Taikomoji dailė Lina Ringelienė mokytoja
7. Muzika. Dainavimas.
Vokalinis ansamblis „Spindulėlis“
Jūratė Sereičikienė mokytoja
8. Muzika. Pianinas Dalia Lapienienė vyresn. mokytoja
9. Muzika. Gitara Aleksandr Liutvinskij mokytojas
10. Muzika. Smuikas Viktorija Žustautienė mokytoja
11. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Violeta Šeršnevienė vyresn. mokytoja
12. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Vladas Šeršniovas mokytojas
13.  Šokio studija „Žiogelis”  Natalja Borodina mokytoja
14. Etninės veiklos studija „Sodžius“ Aira Gurauskaitė mokytoja
15. Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
Algimantas Andrijauskas mokyt. metodininkas
16. Anglų kalba Lada Kolesnikova vyresn. mokytoja

CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA „NUOTAIKA“

1. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Olga Tamašauskienė mokytoja metodininkė
2. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Julija Marazienė vyresn. mokytoja
3. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Tamašauskaitė mokytoja metodininkė
4. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Kibildienė vyresn. mokytoja
5. Choreografijos mokykla „Nuotaika“ Živilė Radžiūnienė vyresn. mokytoja
6. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Janina Kalinaitė koncertmeisterė metodininkė
7. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Teisutis Krapavičius mokytojas
8. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Rita Liutenko koncertmeisterė metodininkė
9. Chreografijos mokykla „Nuotaika”  Eglė Gabrėnaitė koncertmeisterė
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldos institucijos:
Vilniaus moksleivų kūrybos ir mokymo centro taryba;
pedagogų taryba;
mokinių taryba.

 

Karjera

Videomeno mokytoja/-as

Darbo sritis:
Švietimas, mokslas, mokymai

Darbo pobūdis:
Videomeno  pamokų vedimas, 4-8 savaitinės pamokos.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • aukštasis išsilavinimas dailės srityje, pedagogo kvalifikacija;
  • gebėti dėstyti video pagrindų programą, video projektų kūrimo discipliną;
  • kūrybiškumas, iniciatyvumas;
  • lietuvių kalbos ir kalbos kultūros reikalavimų žinojimas;
  • kompiuterinis raštingumas.
    Privalumas – patirtis, darbo įgūdžiai ugdymo srityje.

Darbo pobūdis: 
pirminių technologinių įgūdžių, teorinių ir praktinių žinių su video montavimo ir animacijų kūrimo programomis bei meno įgūdžių suteikimas vaikams nuo 8 iki 18 metų;
mokomosios veiklos grupėse ir individualių užsiėmimų organizavimas;
pedagoginės psichologijos pagrindų išmanymas.

Kvalifikacijos tobulinimo galimybės.
Darbo užmokestis apskaičiuojamas teisės aktuose nustatyta tvarka. 250–450 Eur (prieš mokesčius, bruto) pagal etatinį apskaičiavimą, priklausomai nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome atsiųsti elektroniniu paštu administracija@vmkmc.lt  iki 2020-09-30.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 265 9100.

 

Kontaktai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

Švitrigailos g. 6, 03222 Vilnius

I-IV 9.00–18.00,  V 9.00–16.45

+370 5 265 9100

administracija@vmkmc.lt

vnmn.registracija@gmail.com