VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRAS – neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti vaikams ir moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, fotografijos, videomeno, muzikos, teatro, cirko) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslo, technologijų) žinias ir įgūdžius.

 

Apie mus

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra ilgametis, tarptautinių, respublikos bei miesto projektų, renginių organizatorius ir dalyvis. Kūrybiniai kolektyvai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, ugdymo įstaigomis, muzikos, meno bei bendrojo lavinimo mokyklomis, vaikų ir jaunimo klubais, vaikų darželiais, organizuojamos vasaros stovyklos.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos narys.

1991 m. vasario 6 d., reorganizavus Spalio rajono pionierių ir moksleivių namus ir Vilniaus miesto Spalio rajono tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinatą, buvo įsteigti Naujamiesčio moksleivių namai. Per šį laikotarpį vadovavo: 1991–1994 m. – Virgilijus Litvinas, 1994–2005 m. – Nijolė Stankevičiūtė, nuo 2005 m. iki dabar – Jūratė Sereičikienė.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras visuomet laukia savo didelių ir mažų vaikų, siekiančių patirti kūrybos, pažinimo džiaugsmą ir turiningai praleisti laiką. Atvykę pas mus, galėsite pasirinkti norimą veiklą. Ugdymo programų trukmė nuo 1nų, 2-jų, 3-ejų arba 4-erių metų.

Vizija

Darni, moderni, atvira kaitai formalųjį švietimą papildanti vaikų ir jaunimo meninio ir mokslinio ugdymo institucija, ugdanti atsakingas, kūrybiškas, gebančias integruotis į šiuolaikinį pasaulį asmenybes.

Misija

Teikti moksleiviams pagrindines menų (muzikos, dailės, teatro, choreografijos) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) žinias ir įgūdžius, formuojant ugdymo tęstinumą, kuriant galimybes visapusiškam išsilavinusių asmenybių augimui.

Darbuotojai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracija

direktorė Jūratė Sereičikienė, el. p. administracija@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ringelienė, el. p. lina.ringeliene@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams / raštinės administratorė Daiva Gudelytė, el. p. daiva.gudelyte@vmkmc.lt
el. p. administracija@vmkmc.lt
administracijos tel. nr. (8 5) 265 9100

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinis padalinys

tel. 8 699 54747, el. p. info@baletasnuotaika.lt
choreografijos mokyklos „Nuotaika” vedėja Olga Tamašauskienė,
choreografijos mokyklos „Nuotaika” raštinės administratorė Julija Marazienė

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacija
1. Ankstyvoji dailė. Keramika Lana Baglikovaitė mokytoja metodininkė
2. Dailė Kristina Daniūnaitė mokytoja
3. Dailė Gražina Aleksandra Škikūnaitė mokytoja
4. Fotografija Aušra Griškonytė-Kavaliauskienė vyresn. mokytoja
5. Videomenas Gintarė Rakickaitė-Klimienė mokytoja
6. Dailės istorija. Taikomoji dailė Lina Ringelienė mokytoja
7. Dailės terapija Arūnė Ščiupokaitė dailės terapeutė
8. Muzika. Dainavimas. Jūratė Sereičikienė mokytoja
9. Muzika. Pianinas Dalia Lapienienė vyresn. mokytoja
10. Muzika. Gitara Aleksandr Liutvinskij mokytojas
11. Muzika. Smuikas Viktorija Žustautienė mokytoja
12. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Violeta Šeršnevienė vyresn. mokytoja
13. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Vladas Šeršniovas mokytojas
14. Teatras Saulius Čėpla teatro studijos vadovas
15.  Šokio studija „Žiogelis”  Natalja Borodina mokytoja
16. Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
Algimantas Andrijauskas mokyt. metodininkas
17. Anglų kalba Lada Kolesnikova vyresn. mokytoja

CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA „NUOTAIKA

1. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Olga Tamašauskienė mokytoja metodininkė
2. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Julija Marazienė vyresn. mokytoja
3. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Tamašauskaitė mokytoja metodininkė
4. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Kibildienė vyresn. mokytoja
5. Choreografijos mokykla „Nuotaika“ Živilė Radžiūnienė vyresn. mokytoja
6. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Janina Kalinaitė koncertmeisterė metodininkė
7. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Teisutis Krapavičius mokytojas
8. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Eglė Gabrėnaitė-Mačiulaitienė koncertmeisterė

 

Savivaldos institucijos:
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro taryba;
pedagogų taryba;
mokinių taryba.

 

Karjera

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.
 

Kontaktai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

Švitrigailos g. 6, 03222 Vilnius

I-IV 9.00–18.00,  V 9.00–16.45

+370 5 265 9100

administracija@vmkmc.lt

vnmn.registracija@gmail.com