VILNIAUS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS IR MOKYMO CENTRAS – neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti moksleiviams pagrindines menų (choreografijos, dailės, muzikos, teatro, cirko) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslo, technologijų) žinias ir įgūdžius.

 

Apie mus

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra ilgametis, tarptautinių, respublikos bei miesto projektų, renginių organizatorius ir dalyvis. Kūrybiniai kolektyvai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, ugdymo įstaigomis, muzikos, meno bei bendrojo lavinimo mokyklomis, vaikų ir jaunimo klubais, vaikų darželiais, organizuojamos vasaros stovyklos.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras yra Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos narys.

1991 m. vasario 6 d., reorganizavus Spalio rajono pionierių ir moksleivių namus ir Vilniaus miesto Spalio rajono tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinatą, buvo įsteigti Naujamiesčio moksleivių namai. Per šį laikotarpį vadovavo: 1991–1994 m. – Virgilijus Litvinas, 1994–2005 m. – Nijolė Stankevičiūtė, nuo 2005 m. iki dabar – Jūratė Sereičikienė.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą.

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras visuomet laukia savo didelių ir mažų vaikų, siekiančių patirti kūrybos, pažinimo džiaugsmą ir turiningai praleisti laiką. Atvykę pas mus, galėsite pasirinkti norimą veiklą. Ugdymo programų trukmė nuo 1nų, 2-jų, 3-ejų arba 4-erių metų.

Vizija

Darni, moderni, atvira kaitai formalųjį švietimą papildanti vaikų ir jaunimo meninio ir mokslinio ugdymo institucija, ugdanti atsakingas, kūrybiškas, gebančias integruotis į šiuolaikinį pasaulį asmenybes.

Misija

Teikti moksleiviams pagrindines menų (muzikos, dailės, teatro, choreografijos) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) žinias ir įgūdžius, formuojant ugdymo tęstinumą, kuriant galimybes visapusiškam išsilavinusių asmenybių augimui.

Darbuotojai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro administracija:
direktorė Jūratė Sereičikienė, tel. (8 5) 265 9100, el. p. administracija@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ringelienė, el. p. lina.ringeliene@vmkmc.lt
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams / raštinės administratorė Daiva Gudelytė,
el. p. administracija@vmkmc.lt

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro struktūrinio padalinys,
tel. 8 699 54747, el. p. info@baletasnuotaika.lt
choreografijos mokyklos „Nuotaika” vedėja-baletmeisterė Olga Tamašauskienė,
choreografijos mokyklos „Nuotaika” raštinės administratorė Julija Marazienė

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Vadovo vardas, pavardė Kvalifikacija
1. Ankstyvoji dailė. Keramika Svetlana Baglikova mokytoja metodininkė
2. Dailė Kristina Daniūnaitė mokytoja
3. Dailė Gražina Aleksandra Škikūnaitė
mokytoja
4. Fotografija Aušra Griškonytė-Kavaliauskienė vyresn. mokytoja
5. Videomenas Urtė Baranauskaitė mokytoja
6. Dailės istorija. Taikomoji dailė Lina Ringelienė mokytoja
7. Muzika. Dainavimas.
Vokalinis ansamblis „Spindulėlis“
Jūratė Sereičikienė mokytoja
8. Muzika. Pianinas Dalia Lapienienė vyresn. mokytoja
9. Muzika. Gitara Aleksandr Liutvinskij mokytojas
10. Muzika. Smuikas Viktorija Žustautienė mokytoja
11. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Violeta Šeršnevienė vyresn. mokytoja
12. Netradicinio meno, cirko studija „Šypsena“ Vladas Šeršniovas mokytojas
13.  Šokio studija „Žiogelis”  Natalja Borodina mokytoja
14. Etninės veiklos studija „Sodžius“ Aira Gurauskaitė mokytoja
15. Gamtamokslinis ugdymas.
„Jaunųjų medikų akademija”
Algimantas Andrijauskas mokyt. metodininkas
16. Anglų kalba Lada Kolesnikova vyresn. mokytoja

 


CHOREOGRAFIJOS MOKYKLA „NUOTAIKA“

1. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Olga Tamašauskienė mokytoja metodininkė
2. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Julija Marazienė vyresn. mokytoja
3. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Vitalija Jakaitytė mokytoja
4. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Tamašauskaitė mokytoja metodininkė
5. Choreografijos mokykla „Nuotaika“ Živilė Radžiūnienė vyresn. mokytoja
6. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Janina Kalinaitė koncertmeisterė metodininkė
7. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Teisutis Krapavičius mokytojas
8. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Rita Liutenko koncertmeisterė metodininkė
9. Chreografijos mokykla „Nuotaika” Inga Kibildienė vyr. mokytoja
10. Choreografijos mokykla „Nuotaika” Eglė Gabrėnaitė koncertmeisterė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldos institucijos:
Vilniaus moksleivų kūrybos ir mokymo centro taryba;
pedagogų taryba;
mokinių taryba.

Dokumentai

Karantinas, COVID-19 virusas

VMKMC darbo organizavimo bei ugdymo veiklos organizavimo tvarka
Įsakymas dėl ipareigojimo dirbti nuotoliniu būdu termino pratęsimo ir ugdymo tvarkos bei plano karantino metu tvirtinimo
VMKMC nuotolinio ugdymo tvarka
Veiksmų planas, nustačius COVID-19
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbo karantinto COVID-19 salygomis planas

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro nuostatai, taisyklės

Biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro nuostatai
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro darbo tvarkos taisyklės
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro Etikos kodeksas
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus moksleivių kųrybos ir mokymo centro 2019–2020 mokslo metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklos ataskaita, 2017–2018 mokslo metai
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklos ataskaita. 2018–2019 mokslo metai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vadovo metų veiklos ataskaita. 2018
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vadovo metų veiklos ataskaita 2019

Viešieji pirkimai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Vilniaus moksleivių kūrybo ir mokymo centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

2019 m. viešųjų pirkimų planas

Finansinės ataskaitos

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro vykdytos finansinės veiklos ataskaita už 2018 metus

Priėmimo į Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrą ir mokesčio už ugdymą tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro moksleivių elgesio taisyklės

Karjera

Šiuo metu laisvų vietų nėra.

 

Kontaktai

Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras

 Švitrigailos g. 6, 03222 Vilnius

I-IV 9.00–18.00,  V 9.00–16.45

 +370 5 265 9100

 administracija@vmkmc.lt

 vnmn.registracija@gmail.com