Kūrinius, kuriuose svarbi forma, medžiaga ir paskirtis vadiname taikomąja dekoratyvine daile.

Pasitelkus vaizduotę, išmonę, įvairias technikas ir medžiagas, sukuriami išraiškingų formų, spalvų, tekstūrų taikomosios dailės kūriniai.
Į užsiėmimus kviečiami vaikai nuo 7 m. iki 16 metų.