Dailės pradinė programa skirta 7–11 metų vaikams (jos trukmė – treji metai).
Moksleiviai mokomi piešimo pagrindų, įvairių dailės raiškos būdų.

Dailės pagrindinė programa skirta moksleiviams nuo 11 metų (programos trukmė – ketveri metai).
Moksleiviai gilina tapybos, piešimo, kompozicijos ir perspektyvos studijas. Jie mielai dalyvauja parodose, konkursuose, meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje, rengia personalines bei temines parodas.

Pasirenkamieji papildomi dailės dalykai: keramika, taikomoji dailė, fotografija, videomenas.