Įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas grojimo akustine arba elektrine gitara mokomi individualiai, supažindinami su įvairiais grojimo stiliais, technikomis ir galimybėmis. Užsiėmimų metu moksleiviai lavina klausą, ritmiką ir kūrybiškumą. Jie mokomi ansamblinio ir solinio grojimo iš natų arba iš klausos.