Naujienos

Reformos ir prijungimas

2023.10.17

32-iejų metų veiklą galima nubraukti ir likviduoti argumentuojant, kad Vilniuje turi būti vieningas ugdymas, be išskirtinumų. Savivaldybės komitetams teikiamas klausimas dėl Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centro likvidavimo ir prijungimo prie „Hobyverse“ (Sostinės vaikų ir jaunimo centras).
Šiandien Socialinių reikalų komitetas 1 balso persvara pritarė šiam optimizavimo-likvidavimo projektui. Rytoj šį klausimą svarstys Švietimo reikalų komitetas.
Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centre šiuo metu ugdoma apie 500 vaikų, įgyvendinamos FŠPU ir NU dailės, dailės terapijos, muzikos (smuikas, gitara, fortepijonas, dainavimas), netradicinio meno – cirko programos, centro padalinys yra choreografijos mokykla „Nuotaika“. Čia veikia vienintelė Vilniaus mieste „Jaunųjų medikų akademija“. Dirba profesionalūs mokytojai, menininkai. VMKMC – tai galimybė Naujamiesčio vaikams lankyti sąlyginai nebrangias veiklas.
Pagrindinis jungimosi tikslas – taupymas, atsisakant administracijos ir sutaupytas lėšas perkeliant į NVŠ krepšelį. Apie darbo metodus sakoma (tik sakoma), kad viskas vyks, kaip buvo… valdys nauji „Hobyverse“ vedėjai ir bus pagerinta ugdymo kokybė. Pasak vicemerės D. Meiželytės 12-os centrų bei klubų prijungimo-optimizacijos procesas sutaupys ~1,3 mln. eurų savivaldybės mokesčių mokėtojų pinigų. Šios lėšos bus nukreipiamos į neformalaus vaikų švietimo krepšelio didinimą (iki 30 Eur) ir prieinamumą vilniečiams bei darbo su jaunimu tobulinimo sistemą.
Visas optimizavimo procesas daromas skubotai, viduryje mokslo metų… prijungiant, naikinant išskirtinumą, apie rengiamas permainas pirmą kartą buvo pranešta šiemet rugsėjo 12 d.
Užsiėmimai šiuo metu vyksta įprasta tvarka, tik norime informuoti bendruomenę apie ateinančias reformas ir miglotą ateitį.

.